Wie ben ik?


Ik ben Cecile de Theije.

Na 10 jaar als leerkracht in het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs te hebben gewerkt, ben ik sinds 2006 werkzaam als gediplomeerd orthopedagoog op basisscholen in Zeeland.

Vanuit deze functies heb ik ervaren hoe belangrijk het is om zowel ouders als leerkrachten te betrekken bij de begeleiding van kinderen. Thuis en school zijn immers de belangrijkste leefwerelden.

Ik vind het belangrijk kinderen te betrekken bij hun eigen begeleidingsproces door hen mede verantwoordelijk te maken voor de doelen die we samen opstellen.

Vanuit de pedagogische driehoek is mijn visie:

Uitgaan van de kracht van het kind.

Samen een veilige omgeving creëren waarin het kind zich verder kan en durft te ontplooien.