Praktische hulp in de klas


Als leerkracht merk je dat je bij sommige leerlingen tekort schiet. De leerresultaten van het kind verslechteren en het gedrag komt in een negatieve spiraal. Je hebt al verschillende stappen ondernomen maar dit resulteerde telkens niet helemaal tot het gewenste resultaat. Je blijft handelingsverlegen.

Als orthopedagoog kom ik op klassikale momenten het kind observeren. Verder praat ik met het kind en onderzoek ik wat de specifieke belemmeringen zijn bij het leren. We stellen samen een handelingsplan op met heldere, afgebakende doelen. Kind en ouder worden in dit proces betrokken zodat ieder verantwoordelijkheid draagt voor de gezamenlijk gemaakte afspraken.

Als begeleider geef ik praktische handvatten, passend bij jouw stijl van lesgeven. De opzet is een kort traject waarbij de belemmeringen en moeilijke momenten inzichtelijk worden en waarbij je direct aan de slag kunt.