Praktische hulp bij opvoeding


Als ouder merk je dat sommige momenten voor je kind niet lekker lopen. Dit kan zijn tijdens het eten, het slapen, het samen spelen met broers/zussen of je hebt het gevoel dat je geen vat krijgt op wat er speelt bij je kind.

Als orthopedagoog kom ik langs om de moeilijke momenten te observeren. Hierbij kijk ik zorgvuldig naar het gedrag en de interactie tijdens deze lastige situaties. Naar aanleiding van de observatie stellen we samen een handelingsplan op met helder afgebakende doelen.

Ik geef praktische adviezen en begeleid het proces tot aan het eindpunt, waarna jij zelfstandig om kunt gaan met de situaties. Het proces is een kort traject waarbij de moeilijke momenten inzichtelijk worden gemaakt en waarbij jij direct aan de slag kunt.