oudertraining


Als ouder van een kind met gedragsproblemen kan het zinvol zijn om samen met andere ouders een training te volgen gericht op het leren omgaan met het gedrag van je kind. het voordeel hiervan is dat je zonder schroom je hart eens kunt luchten en dat je zult merken dat andere ouders tegen dezelfde problemen aan lopen. Ervaringen delen kan je steun geven.

Als trainer begeleid ik je in omgangsvormen. Je krijgt inzicht in hoe het gedrag ontstaat, wat het gedrag in stand houdt en welke factoren je kunnen helpen om het negatieve gedrag te verminderen. Je krijgt handvatten aangereikt hoe je moeilijke situaties om kunt buigen naar een positieve omgang.