Leren vrienden maken


Je voelt je buitengesloten in een groep. Je wilt graag vrienden maken maar je weet niet goed hoe dat moet.

Als orthopedagoog ga ik samen met jou in beeld brengen wat moeilijke momenten zijn. Wat wil je graag bereiken?

In het begeleidingsproces gaan we uit van dagelijkse situaties die je moeilijk vindt. Je leert je bewust te worden van lichaamstaal, manier van communiceren en oogcontact. Je leert vaardigheden aan om toenadering te zoeken en contacten te onderhouden. In kleine stappen wordt je je bewust van je eigen rol en de rol van anderen in de communicatie. Uiteindelijk is het doel dat je jezelf durft te zijn in een positieve omgang met leeftijdsgenoten.